Geri

Yeni Girişimler için İş Planı

İş planı, bir işletme için pazarlama, satış, finans ve operasyonel perspektiflerden bakarak bir yol haritası çıkarılmasıdır. 

İş planı aşağıdaki alanları kapsar;

 • İlk bölüm iş fikri üzerine; işimizi detayları ile tanımlayacağımız bölüm.
 • bölüm iş fikrini seçme nedeni üzerine; bu alanda formal bir eğitim almış olabilirsiniz, daha önce bu konuda bir iş tecrübeniz olabilir veya potansiyel olarak iyi bir sektördür.
 • bölüm girişimin ana faaliyetleri üzerine; ilk aşamadan müşteriye ulaşana kadar olan tüm önemli faaliyetleri kapsar.
 • bölüm kısa, orta ve uzun vadeli hedefler üzerine.
 • bölüm şirket türü ve gerekli evraklar detayını kapsar.
 • Pazar analizi bölümünde hedef pazarın yapısı, hedef müşterilerin kimler olacağı, rakipler ve özellikleri anlatılır.
 • bölüm SWOT analizi üzerine. Bu bölümde, rakiplerin kapasiteleri ve kendi yetkinliklerinizi bilerek, girişiminizin hangi alanlarda daha güçlü, hangi alanlarda daha zayıf olabileceği konusunda analiz yapabilmelisiniz.
 • Pazarlama planı bölümünde, ürün ve hizmetin detaylı tanımlanması, hangi fiyatlama stratejisi ile ilerleneceğini ve tutundurma faaliyetleri konusunda bilgi girilir.
 • bölüm satış planı üzerine. Satış stratejisi öncelikle hangi kanalları kullanacağınızı tanımlamakla başlamalı. Bu stratejiye bağlı olarak farklı kanal, farklı müşteri tipi veya farklı il / ilçe için gelir tahmini detaylandırılır.
 • Üretim planı bölümü sadece üretim veya üretim de yapacak girişimler tarafından doldurulur.
 • Finansal plan bölümünün üç önemli göstergesi var; yatırım tablosu, aylık ortalama gider tablosu ve aylık ortalama gelir tahmini tablosu.
 • Son olarak da İK ihtiyacı ve pozisyonları, görevleri konusu iş planının 12.bölümünde not edilir.

İş Planı şablonunu doldururken İNGEV GDM’nin “Girişimcilik Yol Haritası: İş Planı Hazırlama” eğitiminden faydalanabilir ve özelleştirdiğiniz şablonla ilgili uzman tavsiyesi ve geri bildirim için bir İNGEV GDM mentorundan destek alabilirsiniz.