Geri

Girişimcilik Yol Haritası: Girişimcinin Başarı Rehberi

10 modülden oluşan “Girişimcilik Yol Haritası”, iş fikri geliştirme sürecinden başlayarak bu fikri pazarlama ve satış stratejileri ile bir iş planına dönüştürür; kaynak yaratma ve finansal yönetim dahil tüm aşamalar konusunda girişimciye adım-adım rehberlik yapar.

* Eğitim videolarımız Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır. Eğitim modülleri sayfasından dil seçeneğine ulaşabilirsiniz.

“Girişimcilik Yol Haritası” eğitimi ile;

  • İş fikrinizi adım-adım hayata geçirebilirsiniz: “Girişimcilik Yol Haritası” bir modülü tamamladıktan sonra diğerine geçtiğiniz bir dizi eğitim serisi. Her adım size teorik ve pratik iş bilgilerini aktarırken bu bilgileri strateji ve plana dönüştürebileceğiniz atölye çalışmalarıyla tamamlar.  
  • Atölye çalışmaları ile iş modeli ve iş planlarınızı hazırlayabilirsiniz: Modüllerde aktarılan bilgileri atölye çalışmalarında tamamlamanıza yardımcı olacak araçlar, şablonlar ve kısa eğitim ve webinarlar da dahil olmak üzere İNGEV GDM’nin tüm kaynaklarından faydalanabilirsiniz. 
  • İş modeli ve iş planlarınızı hazırlarken mentorunuzdan yardım alabilirsiniz: Farklı sektörlerde tecrübeli İNGEV GDM mentorları ile iş fikrinizi, iş modeli ve iş planlarınızı tartışabilir, önerilerini alabilirsiniz.   

10 modülden oluşan “Girişimcilik Yol Haritası” eğitimine başlamanın tam zamanı!

Girişimcilik Yol Haritası: İş Fikri Geliştirme Süreci (Ideation)

Tebrikler! Girişimcilik yolunda ilk adımınızı atıyorsunuz. “Girişimcilik Yol Haritası”nın bu ilk modülü ile iş fikrinizi oluşturan tüm bileşenleri detaylandırmış, pazarın yapısı ve gelişim potansiyeli, hedef...

Girişimcilik Yol Haritası: İş Fikrinden İş Modeline Geçiş

 “Girişimcilik Yol Haritası”nın bu modülünde iş fikrinizi, İş Modeli Kanvası (Business Model Canvas – BMC) kullanarak, iş modeline aktarmayı öğreneceksiniz. BMC bir iş fikrini en...

Girişimcilik Yol Haritası: Pazar Analizi

“Girişimcilik Yol Haritası”nın bu modülünde seçilen hedef pazarla ilgili verilere hangi kaynaklardan nasıl ulaşabileceğinizi görecek; müşteriler, rakipler ve tedarikçiler başta olmak üzere ilgili hedef pazarda...

Girişimcilik Yol Haritası: Hedef Kitle (Müşteri) ve Rakip Analizi

Hedef pazar bölümlerini belirlemek üzere farklı segmentasyon yöntemlerini göreceğiniz “Girişimcilik Yol Haritası”nın bu modülünde , hedef kitleye yöneltilecek doğru soruları, rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini...

Girişimcilik Yol Haritası: Pazarlama Planı Oluşturma

Önceki bölümlerde anlatılan pazar, rakip ve hedef kitle analizlerine ek olarak, “Girişimcilik Yol Haritası”nın bu modülünde geleneksel pazarlama karması (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma faaliyetleri) ve...

Girişimcilik Yol Haritası: Üretim ve Satış Planlama

“Girişimcilik Yol Haritası”nın bu modülünde önce üretim süreci planlaması ve üretim planlama stratejileri hakkında, sonra da geleneksel ve online satışta performans kriterleri  belirleme ve başarılı...

Girişimcilik Yol Haritası: Şirket Türleri ve Mali Raporlama

“Girişimcilik Yol Haritası”nın bu modülünde şahıs veya sermaye şirketleri hakkında ihtiyacınız olan tüm detayları, hangi şirket türünün girişiminiz için daha avantajlı bir seçim olacağı, şirket...

Girişimcilik Yol Haritası: Vergilendirme

“Girişimcilik Yol Haritası”nın bu modülünde herhangi bir işletmenin en temel yasal sorumluluğu olan dolaylı ve dolaysız vergilerin içerikleri, ne zaman, ne şekilde ödenmeleri gerektiği konusunda...

Girişimcilik Yol Haritası: Kaynak Yaratma

Girişimlere kaynak yaratmak üzere devletin sunduğu destek ve teşviklerden bahsedeceğimiz “Girişimcilik Yol Haritası”nın bu modülünde KOSGEB’in Girişimciliği Geliştirme hibe ve destekleri başta olmak üzere, Tarım...

Girişimcilik Yol Haritası: İş Planı Hazırlama

“Girişimcilik Yol Haritası”nın bu son modülünde bugüne kadar öğrendiklerimizi iş planlarımıza yerleştirme zamanı. Bu bölümde iş planı formunun her bir alanının üzerinden paylaşılacak bilgi ile...