Geri

Yeni Girişimler için İş Modeli Kanvas (BMC)

Business Model Canvas, iş modeli hazırlamada dünyaca bilinen ve uygulanan bir şablon. Bir iş fikrini hızlı ve kolay bir şekilde yazmak ve anlatmak için tek sayfadan oluşan bir araç olarak da tanımlanabilir.

BMC aşağıdaki 9 bölümü kapsar;

  1. Öncelikle ortada bir değer önerisi ve bu değer önerisini sunmak istediğimiz bir müşteri segmenti yani müşteri grubu / grupları vardır.
  2. Değer önerisi bir ürün veya hizmetle müşterilerimize taahhüt ettiğimiz şeydir. Bu bölümde hangi ürün veya hangi hizmetle hangi ihtiyacına nasıl hizmet ettiğimiz ve bunu yaparken de rakiplerden ne kadar farklı yaptığımızı anlatabilmek önemlidir.
  3. Ana aktiviteler, bu değer önerisini müşterilerimize sunabilmek için yapmamız gereken tüm faaliyetleri oluşturur. Yani üretiminden, dağıtımından, müşteri ile buluşmasına kadar tüm ana faaliyetleri kapsar.
  4. Ana iş ortakları, hem varsa iş ortaklıklarınızı, hem de en önemli malzeme tedarikçilerinizi, hizmet alacağınız nakliye,depolama iş ortaklarınızı kapsar.
  5. Ana Kaynaklar, değer önerimizi gerçekleştirmek için hangi ekipman ve insan kaynağına ihtiyacımız olduğunu gösterir.
  6. Müşteri ilişkileri, müşteri segmentlerine ulaşmak ve onları elde tutmak için yapacağımız tutundurma aktivitelerini kapsar.
  7. Kanallar, değer önerilerimizi müşterilerimizle buluşturacağımız pazarlama ve satış kanallarıdır.
  8. Maliyet yapısı yatırım maliyeti kalemlerini ve aylık operasyonel gider kalemlerini gösterir.
  9. Gelir akışı bölümünde gelir kaynakları tanımlanır.

İş Modeli Kanvas şablonunu doldururken İNGEV GDM’nin “Girişimcilik Yol Haritası: İş Fikrinden İş Modeline Geçiş” eğitiminden faydalanabilir ve özelleştirdiğiniz şablonla ilgili uzman tavsiyesi ve geri bildirim için bir İNGEV GDM mentorundan destek alabilirsiniz.