Geri

Mevcut Girişimler için Büyüme Planı

Mevcut girişimler için hazırlanabilecek büyüme planı, girişimin ilk aşamasında yapılan iş planına bir ölçüde benzemekle birlikte, yeni yatırımın mevcut işe katacağı ek faydayı anlatmak, finansallaştırmak ve gerekçelendirmek için hazırlanmaktadır. 

Büyüme planı aşağıdaki bölümleri kapsar;

  • Mevcut işi büyütmeye / geliştirmeye yönelik yeni proje / iş fikrinin detaylı anlatımı
  • Bu yeni proje / iş fikri mevcut işinize nasıl bir ek katkı sağlayacak?
  • Bu yeni proje / iş fikrinin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri neler?
  • Yeni proje pazar analizi (hedef pazarın yapısı, hedef müşteriler kimler & özellikleri, rakipler kimler & özellikleri)
  • Yeni proje pazarlama planı (yeni ürün/hizmet tanıtımı, fiyatlandırma stratejisi, tutundurma faaliyetleri)
  • Yeni proje satış planı (satış stratejisi, aylık hedeflenen ek satışlar)
  • Yeni proje üretim planı
  • Yeni proje finansal planı (ek yatırım maliyeti, ek aylık ortalama gider, ek aylık ortalama satış)
  • Ek İK ihtiyacı ve pozisyonları

Büyüme planı şablonunu doldururken İNGEV GDM’nin “Girişimcilik Yol Haritası: Pazarlama Planı Oluşturma” ve “Girişimcilik Yol Haritası: Üretim ve Satış Planlama” eğitimlerinden faydalanabilir ve özelleştirdiğiniz şablonla ilgili uzman tavsiyesi ve geri bildirim için bir İNGEV GDM mentorundan destek alabilirsiniz.