Scroll Top

Takip Süreci

Hibe sahiplerinin iş yerlerine hibe teslimini takiben 2., 4. ve 8. aylarda saha ziyaretleri yapılarak takip anketleri uygulanır. Bu anketler aracılığıyla işyerinin mevcut durumu, iyi giden uygulamaları, gelişmeye açık yönleri, geliştirme ihtiyaçları ve büyüme planları anlaşılır.

Henüz başlangıç aşamasında olan bir işin geliştirilip güçlü zeminde inşa edilmesi için tespit edilen gelişme alanlarına göre kişilere kapasite geliştirme desteği sağlanır, mentörlük ve danışmanlık desteği verilir. Mentörlük ve danışmanlık destekleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.