Scroll Top

Startup İnkübasyon Programı

İNGEV GDM Startup İnkübasyon Programı, seçilmiş girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri, erken aşama startup’ların ürün ve iş modellerindeki gelişimi tamamlayabilmeleri için maddi ve manevi destek sağlayan bir iş geliştirme programıdır.

Startup İnkübasyon Programı Hakkında

İNGEV GDM Startup İnkübasyon Programı kapsamında 2020 yılından bu yana 1171 girişimci ve start-up eğitim ve kapasite geliştirme desteği aldı, 125 girişimci ve start-up da hibe desteği aldı.

İnkübasyon programına seçilen girişimci ve startuplar  için süreç İhtiyaç Analizi ile başlar.

İhtiyaç belirleme çalışması ile başlayan süreç, girişimcilik eğitim programının ihtiyaca göre özelleştirilerek verilmesi, aynı veya benzer sektörlerde mentorlarla bire-bir çalışılması, gerektiği durumlarda şirket kuruluşu ve çalışma izninin alınması ve iş fikrinin hayata geçirilmesi için bir başlangıç finansmanı ile devam eder. Bu sürecin tamamı 4 ile 6 ay arasındadır.

İNGEV GDM, Startup İnkübasyon Programı mezunları ile “Takipteyiz” Programı kapsamında inkübasyon süreci sonunda da düzenli toplantılarla biraraya gelir; ihtiyaçları dinler, ek hizmetlerden faydalandırır, iş bağlantıları sağlar.

Startup İhtiyaç Analizi

Girişimcilerle mevcut kapasiteleri, pazar ve rekabet bilgileri, kısa ve orta dönemde eğitimle ilgili, operasyonel ve finansal başta olmak üzere ihtiyaçlarını belirlemek üzere yapılandırılmış görüşmeler yapılır. Bu görüşmeler çerçevesinde, İNGEV GDM standart girişimcilik eğitim programının sektörel örnekleri ve WS’ları üzerinde gerekli modifikasyonlar yapılır.

 

Girişimcilik Eğitimleri

Girişimcilik eğitimi toplam 36 saattir. İhtiyaç analizi sonrasında ders konuları bazı ek kapasite geliştirme eğitimleri ile desteklenebilir. Eğitimler online veya yüzyüze derslerle verilmektedir. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimler, endüstriden örnekler ve / veya sektör temsilcilerinin WS’ları ile gerçek hayattaki uygulamaları derse taşımaktadır.

Performans Odaklı Bire-bir Mentörlük  

3 ay boyunca en az 6 adet yüzyüze veya online görüşme ile Pazarlama, Satış ve İş Geliştirme, Muhasebe & Finans, Hukuk, Dijital alanlarda, tecrübeli mentörler tarafından bire-bir mentörlük hizmeti verilir. Mentörlerimiz, İNGEV GDM mentör havuzunda yer alan değerli uzmanlarımız arasından ve sektörel açıdan uygunluk gözetilerek seçilir.

 

Hibe ile Başlangıç Finansmanına Erişim  

İNGEV GDM, program iş ortaklarının sağladığı hibeleri başlangıç sermayesine destek amacıyla gerekli demirbaşların satın alımı, ilk hammadde / ürün tedariği, şirket kuruluş masrafları gibi maliyetleri karşılamak üzere girişimciler ve startuplara dağıtır. Eğitim sonrası “demoday” ya da “jüri” tarafından iş planları değerlendirilen girişimci ve startuplar bu hibeden faydalanmaya hak kazanırlar.

 

“Takipteyiz” ile Düzenli İletişim & Networking

Yılda birkaç kere, seçilmiş lokasyonlarda yüzyüze veya online olarak yapılan “Takipteyiz” toplantıları ile İNGEV GDM danışmanları ve İNGEV GDM mezunu startuplar biraraya gelerek mevcut durumları, gelişmelerini, varsa ek ihtiyaç ve sorularını paylaşırlar. Startuplar “Takipteyiz” ile kendi aralarındaki networkü de sağlamlaştırıp iş ilişkisine döndürme avantajına sahip olurlar.