Scroll Top

Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Belirli periyotlarda uygulanan takip anketlerinde tespit edilen gelişme ihtiyaçlarına göre hibe sahipleri İNGEV tarafından düzenlenen eğitimlere davet edilir. İNGEV veya diğer kurumlar tarafından yönetilen, kişinin ihtiyacına uygun diğer hibe imkanlarına yönlendirilir. Kişiler İNGEV ağına dahil edilir ve sektörel ihtiyaçlara göre hazırlanan farklı konulardaki webinarlara, seminerlere, ağ geliştirme etkinliklerine davet edilerek çoklu ve kapsayıcı bir destek modeli yürütülür.

İNGEV tarafından verilen sosyal beceri eğitimleri ile iletişim, takım çalışması ve problem çözme gibi becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İhtiyaçlara dayalı olarak ilgi çekici ve anlamlı içerik sunan bir sosyal beceri eğitim programı sunulmaktadır.

Sosyal beceri eğitimimiz, yeni mezunların, iş fırsatları arayan yararlanıcıların, KOBİ’lerin ve farklı kültürel ve sosyal ortamlarda yeni girişimler kuran girişimcilerin yeteneklerini geliştirir.

İş arama becerilerini geliştirmek için hazırlanan modüllerimiz ise faydalanıcılarımızın is piyasasına girişlerini hızlandırma amacı taşımaktadır.

Sosyal Yetkinlikler Başlığında Sağlanan Modüllere Örnekler:

 • Türkiye’de İş Kültürü
 • Ağ Oluşturma
 • Takım Yönetimi
 • Barışçıl Iletişim

İş Arayanlar için Modüllere Örnekler:

 • Mülakat Teknikleri
 • Özgeçmiş Hazırlama
 • Profesyonel Çevrimiçi Ağlar Nasıl Kullanılır?

İNGEV, hem KOBİ’lerin dijitalleşmesinin hem de yararlanıcılara dijital beceriler kazandırılmasının ve dijital kapasitelerinin artırılmasının insani gelişme için ek bir temel olduğuna inanmaktadır. Kovid-19 sonrası İNGEV TAM’ın KOBİ Dijital Monitör Araştırması’nda dijitalleşmenin kritik bir ihtiyaç olduğunun altı çizilmiştir.

Dijitalleşme eğitimlerimizle, KOBİ’lerimize ve girişimcilerimize yeni teknolojik bilgileri etkin ve kapsayıcı bir şekilde sunarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun şekilde “kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşme” ile “inovasyonu” teşvik etmeyi hedefliyoruz.

İNGEV tarafından sağlanan dijitalleşme eğitimleri, temel olarak yararlanıcılarımız ve geniş KOBİ veri tabanımız tarafından ihtiyaç duyulan noktalarla ilişkilendirilerek sunulmaktadır.

Araştırma çalışmalarımız ve yararlanıcılarımızdan gelen istekler doğrultusunda İNGEV, aşağıdakileri hedefleyen dijitalleşme eğitimleri vermektedir:

 • KOBİ’ler arasında iletişim ve otomasyon açısından yenilikçi ve teknolojik uygulamaları desteklemek
 • Operasyonel verimliliğini destekleyecek dijital araçlarla tanıştırmak
 • İş geliştirme ve satış fırsatları sağlayacak dijital araçlara erişim sağlamak

 

Bizim dijitalleşme eğitimler vardır özellikle talep edilen yazan :

 • Kobi’ler
 • Serbest Çalışanlar
 • Ev Tabanlı İş Sahipleri

 

İNGEV, bugüne kadar dijitalleşme eğitimleri kapsamında aşağıdaki konularda eğitim içeriği sunmuştur. İhtiyaçlara göre farklı modül ve içerikler geliştirilmektedir:

 • Çevrimiçi satış yönetimi
 • e-ticaret
 • Sosyal Medya reklamları
 • Çevrimiçi çalışma araçları
 • KOBİ’ler için dijitalleştirilmiş finansal hizmetler

Mesleki eğitim programlarımız, belirli bir iş işlevi için gerekli becerilere odaklanan öğretim programları veya kurslar olarak tasarlanmıştır. Bu eğitimler, yararlanıcılarımızın kariyere erişim ve/veya kariyer gelişim fırsatlarını desteklemek için mesleki becerilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

8. SKA çerçevesinde İNGEV, İstihdam Açısından Zengin Ekonomik Büyümeyi destekleyen eğitimler vermeye odaklanmaktadır. Mesleki eğitim tasarımımız, sosyal araştırma bölümümüz TAM’ın raporlarına dayanan pazar ihtiyaçlarının gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına dayanmaktadır. Dolayısıyla mesleki eğitimlerimiz, özellikle hassas gruplar için insana yakışır iş fırsatlarını destekleyen bir köprü niteliğindedir.

Eşit ve adil fırsatlara erişime odaklanan eğitim içeriklerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Çağrı merkezi eğitimi
 • Sosyal Medya Yönetimi eğitimi
 • E-ticaret ve Ticaret yönetimi eğitimi
 • MS ofis eğitimi
 • Grafik dizayn
 • Web tasarımı

İNGEV, iş geliştirme programını, işletmeleri fikirlerin ilk aşamalarından itibaren başlangıç düzeyine getirmek için desteklemek ana hedefiyle girişimcilik kapasitesi geliştirme süreci olarak tasarlamaktadır.

İNGEV, kuluçka programları çerçevesinde hızlandırılmış, iyi tanımlanmış, iki düzeyde tasarlanmış bir eğitim programı sunmaktadır: Temel Girişimcilik Eğitimi ve İleri Girişimcilik eğitimleri.

Her iki aşama da 3 aylık bir sürede verilen 100 saatlik eğitim programında tamamlanır ve özellikle teorik ve pratik bilgi tarafı arasında kapsamlı ve etkili bir kombinasyon oturtmaya odaklanır.

 

İNGEV, insani gelişmenin, her bireyin gerçek ihtiyaçlarını gözetmeyi temel alması gereken gelişme için fırsat eşitliğinin sağlanmasıyla başladığına inanmaktadır. Bu nedenle, içerik tasarım sürecimiz, programlarımız ile müfredatlarımızı geliştirirken vurgulanması gereken ihtiyaçların dikkatli bir şekilde araştırılmasıyla başlatılır.

İNGEV’in kuluçka tasarımı, faydalanıcıların ihtiyaçlarına göre (sektörel, varolan bilgi seviyesi, finansal erişim vb.) farklılık göstermektedir. Kuluçka programımız, kişiden bağımsız olarak ne olursa olsun her bireye eşit fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır. İNGEV, ağırlıklı olarak kursiyerlerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak belirlenmiş ve özenli müfredatlar tasarlamaya odaklanır.

İNGEV’in şu ana kadar sunduğu farklı kuluçka programlarına ve eğitim içeriklerine örnekler aşağıdadır:

 • Genç ve yeni mezunlar
 • Sektör grupları (tarım girişimcileri, turizm ve girişimcilik)
 • Mülteciler ve zorla yerinden edilmiş kişiler

 

Temel Girişimcilik Eğitimi:

 • Girişimcilik kavramlarına giriş
 • fikirler
 • İş Planı geliştirme
 • İş Planı Geliştirme Çalıştayı

İleri Girişimcilik Eğitimi:

 • İş hukuku ve yasallık
 • Finansal Yönetim
 • Ürün Yönetimi
 • Satış ve Pazarlama
 • Gelişmiş İş Planı hazırlama