Scroll Top

Hibe Yönetimi

İNGEV yürüttüğü projelerde ilk işlerini kurmak isteyen girişimcileri ve işini geliştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerini başlangıç hibeleri, hızlandırıcı hibeler ve iş geliştirme hibeleri aracılığıyla desteklemektedir. Hibe yönetim süreci, yürütülen programların ihtiyaçlarına göre şekillendirilse de belirli prensipler kapsamında yönetilir.

Hibelerin en efektif şekilde yönetilmesi için öncelikli adım bireysel kapasitesi, iş fikri, iş fikrinin sürdürülebilirliği ve motivasyonunu göz önüne alarak en iyi adayları seçmekle başlar. Bu sebeple başvuru aşamasından eğitim süreci ve eğitimlerin sonrasına kadar adaylarımızı farklı ölçümlerle değerlendiririz:

  • Sistematik skorlama araçlarıyla objektif elemeler yaparız.
  • Mülakat ve birebir sunumlarla motivasyonlarını derinlemesine anlarız.
  • Eğitim sürecindeki performanslarını objektif araçlarla ölçerek değerlendirme aracı olarak kullanırız.
  • Tarafsız komitelerle faydalanıcı seçim sürecini tamamlarız.

Hibe desteği sağlanan programların tümünde hibe adaylarının kapasitelerini geliştirmeye önem veririz. Program içeriğine göre çeşitlilik gösterse de her programda girişimcilik, mesleki, teknik ve iletişim alanlarında beceri geliştirme, dijitalleşme gibi konularda eğitimler düzenleriz.

Adayların iş kurulum süreçlerini ve sonrasında iş yönetim becerilerini geliştirmek için ürün ihtiyacını belirleme, satın alma planlaması yapma, pazar araştırması yapma, firmalardan teklif alma ve teklif değerlendirme konularında bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik birebir destek sağlarız.

Hibelerin teslimi program içeriğine göre doğrudan nakit destek, ekipman desteği, iş yeri kurulum desteği gibi çeşitlilik göstermektedir. Ekipman desteği sağlanan programlarda teslim sırasında tarafların imzasıyla teslim tutanakları tutulur. 1 sene boyunca, sağlanan ekipmanların satılmayacağı, firmanın kapatılmayacağı üzerine uzlaşılarak sözleşme imzalanır ve hem iş yerinin durumunu takip etmek adına hem de sözleşme maddelerine uyumluluğun kontrolünü sağlamak için haberli/habersiz saha ziyaretleri gerçekleştirilir, düzenli kontroller yapılır.