Scroll Top

Hibe Teslimi

Hibelerin teslimi program içeriğine göre doğrudan nakit destek, ekipman desteği, iş yeri kurulum desteği gibi çeşitlilik göstermektedir. Ekipman desteği sağlanan programlarda teslim sırasında tarafların imzasıyla teslim tutanakları tutulur. 1 sene boyunca, sağlanan ekipmanların satılmayacağı, firmanın kapatılmayacağı üzerine uzlaşılarak sözleşme imzalanır ve hem iş yerinin durumunu takip etmek adına hem de sözleşme maddelerine uyumluluğun kontrolünü sağlamak için haberli/habersiz saha ziyaretleri gerçekleştirilir, düzenli kontroller yapılır.