Hibe Teslimi

Hibelerin teslimi program içeriğine göre doğrudan nakit destek, ekipman desteği, iş yeri kurulum desteği gibi çeşitlilik göstermektedir. Ekipman desteği sağlanan programlarda teslim sırasında tarafların imzasıyla teslim tutanakları tutulur. 1 sene boyunca, sağlanan ekipmanların satılmayacağı, firmanın kapatılmayacağı üzerine uzlaşılarak sözleşme imzalanır ve hem iş yerinin durumunu takip etmek adına hem de sözleşme maddelerine uyumluluğun kontrolünü sağlamak için haberli/habersiz saha ziyaretleri gerçekleştirilir, düzenli kontroller yapılır.