Scroll Top

Hibe Adaylarına Sunulan Kapasite Geliştirme Desteği

Hibe desteği sağlanan programların tümünde hibe adaylarının kapasitelerini geliştirmeye önem veririz. Program içeriğine göre çeşitlilik gösterse de her programda girişimcilik, mesleki, teknik ve iletişim alanlarında beceri geliştirme, dijitalleşme gibi konularda eğitimler düzenleriz.

Adayların iş kurulum süreçlerini ve sonrasında iş yönetim becerilerini geliştirmek için ürün ihtiyacını belirleme, satın alma planlaması yapma, pazar araştırması yapma, firmalardan teklif alma ve teklif değerlendirme konularında bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik birebir destek sağlarız.